Категория Говори Английски свободно

За да говорите свободно английски език, СПРЕТЕ да учите?!

Говори Английски свободно
      Как тайната на успеха често идва от извършването на нещо НЕОЧАКВАНО… Старец, който притежавал магазин за дрехи, искал синът му да поеме бизнеса. Затова казал на сина си да дойде в магазина, за да се научи как…